دکتر ابوالفضل دهقانی فیروز آبادی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر ابوالفضل دهقانی فیروز آبادی http://drdr.ir/doctor/13729/دکتر-ابوالفضل-دهقانی-فیروز-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/13729/دکتر-ابوالفضل-دهقانی-فیروز-آبادی/ 64790 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
اطلاعات مطب دکتر ابوالفضل دهقانی فیروز آبادی

آدرس مطب دکتر ابوالفضل دهقانی فیروز آبادی

میبد - بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
تلفن مرکز
035377288001
پزشکان مرتبط