دکتر محمدرضا کریمی

دکتر محمدرضا کریمی

متخصص بیماری های استخوان و مفاصل (روماتولوژی)

دکتر محمدرضا کریمی http://drdr.ir/doctor/13730/دکتر-محمدرضا-کریمی/ http://drdr.ir/doctor/13730/دکتر-محمدرضا-کریمی/ 14150 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدرضا-کریمی-13730.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدرضا-کریمی-13730.JPG 0
یزد یزد خیابان امام خمینی کوچه برخوردار پلاک 19
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا کریمی

آدرس مطب دکتر محمدرضا کریمی

یزد - خیابان امام خمینی کوچه برخوردار پلاک 19
تلفن مرکز
03536264944
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط