دکتر سید محمود مشتاقیون

دکتر سید محمود مشتاقیون

جراح عمومی

دکتر سید محمود مشتاقیون http://drdr.ir/doctor/13739/دکتر-سید-محمود-مشتاقیون/ http://drdr.ir/doctor/13739/دکتر-سید-محمود-مشتاقیون/ 26537 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-محمود-مشتاقیون-13739.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-محمود-مشتاقیون-13739.JPG 0
یزد یزد خیابان امام خمینی درمانگاه سیدالشهدا
اطلاعات مطب دکتر سید محمود مشتاقیون

آدرس مطب دکتر سید محمود مشتاقیون

یزد - خیابان امام خمینی درمانگاه سیدالشهدا
تلفن مرکز
03533165512-03533165513
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط