دکتر سید محمود مشتاقیون

دکتر سید محمود مشتاقیون

متخصص جراح عمومی

دکتر سید محمود مشتاقیون http://drdr.ir/doctor/13739/دکتر-سید-محمود-مشتاقیون/ http://drdr.ir/doctor/13739/دکتر-سید-محمود-مشتاقیون/ 26537 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-محمود-مشتاقیون-13739.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-محمود-مشتاقیون-13739.jpg 0
یزد یزد خیابان امام خمینی، درمانگاه سیدالشهدا
اطلاعات مطب دکتر سید محمود مشتاقیون
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سید محمود مشتاقیون

یزد - خیابان امام خمینی، درمانگاه سیدالشهدا
تلفن مرکز
03533165512-03533165513
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط