دکتر سیدعلی طیبی

متخصص جراح عمومی

دکتر سیدعلی طیبی http://drdr.ir/doctor/13742/دکتر-سیدعلی-طیبی/ http://drdr.ir/doctor/13742/دکتر-سیدعلی-طیبی/ 10385 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
اطلاعات مطب دکتر سیدعلی طیبی

آدرس مطب دکتر سیدعلی طیبی

یزد - خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03536263869
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط