دکتر علی محمد خیراندیش

دکتر علی محمد خیراندیش

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکتر علی محمد خیراندیش http://drdr.ir/doctor/13748/دکتر-علی-محمد-خیراندیش/ http://drdr.ir/doctor/13748/دکتر-علی-محمد-خیراندیش/ 25199 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-محمد-خیراندیش-13748.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-محمد-خیراندیش-13748.JPG 0
یزد یزد یزد - چهارراه مهدیه - جنب داروخانه دکتر امامزاده یزدی
اطلاعات مطب دکتر علی محمد خیراندیش

آدرس مطب دکتر علی محمد خیراندیش

یزد - یزد - چهارراه مهدیه - جنب داروخانه دکتر امامزاده یزدی
تلفن مرکز
03536224075
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط