دکتر محمدحسین راسخی نژاد

دکتر محمدحسین راسخی نژاد

متخصص چشم

دکتر محمدحسین راسخی نژاد http://drdr.ir/doctor/13754/دکتر-محمدحسین-راسخی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/13754/دکتر-محمدحسین-راسخی-نژاد/ 26011 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدحسین-راسخی-نژاد-13754.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدحسین-راسخی-نژاد-13754.JPG بلوار شهید صدوقی روبروی سپاه مجتمع پزشکی بوعلی
یزد یزد بلوار شهید صدوقی - روبروی سپاه - مجتمع پزشکی بوعلی
اطلاعات مطب دکتر محمدحسین راسخی نژاد

آدرس مطب دکتر محمدحسین راسخی نژاد

یزد - بلوار شهید صدوقی - روبروی سپاه - مجتمع پزشکی بوعلی
تلفن مرکز
37263341
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط