دکتر علی اصغر سلیمانی صالح آبادی

متخصص دندانپزشک کودکان

دکتر علی اصغر سلیمانی صالح آبادی http://drdr.ir/doctor/13759/دکتر-علی-اصغر-سلیمانی-صالح-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/13759/دکتر-علی-اصغر-سلیمانی-صالح-آبادی/ 70766 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
Rated 5 / 5 based on 1 reviews.
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی اصغر سلیمانی صالح آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی اصغر سلیمانی صالح آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب