دکتر علیرضا دانش کاظمی

متخصص تخصص ترمیمی شامل زیبایی دندانها هم می باشد

دکتر علیرضا دانش کاظمی http://drdr.ir/doctor/13760/دکتر-علیرضا-دانش-کاظمی/ http://drdr.ir/doctor/13760/دکتر-علیرضا-دانش-کاظمی/ 28494 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03538260051 0
یزد یزد میدان اطلسی، اول عدالت 1، ساختمان پزشکان اطلسی، طبقه دوم