دکتر محمد سبحان اردکانی

متخصص ام آر آی ،سی تی اسکن ،سونوگرافی ،رادیولوژی

دکتر محمد سبحان اردکانی http://drdr.ir/doctor/13761/دکتر-محمد-سبحان-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/13761/دکتر-محمد-سبحان-اردکانی/ 80496 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536272120 0
یزد یزد خیابان فرخی، بیمارستان شهید رهنمون، بخش ام آر آی
اطلاعات مطب دکتر محمد سبحان اردکانی

آدرس مطب دکتر محمد سبحان اردکانی

یزد - خیابان فرخی، بیمارستان شهید رهنمون، بخش ام آر آی
تلفن مرکز
03536272122
پزشکان مرتبط