دکتر سیدعلی سهروردی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر سیدعلی سهروردی http://drdr.ir/doctor/13765/دکتر-سیدعلی-سهروردی/ http://drdr.ir/doctor/13765/دکتر-سیدعلی-سهروردی/ 62455 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدعلی سهروردی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدعلی سهروردی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب