دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

متخصص مشاوره روانپزشکی

دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی http://drdr.ir/doctor/13773/دکتر-سید-مجتبی-یاسینی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/13773/دکتر-سید-مجتبی-یاسینی-اردکانی/ 26513 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان کاشانی درمانگاه اعصاب و روان
اطلاعات مطب دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

آدرس مطب دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی

یزد - خیابان کاشانی درمانگاه اعصاب و روان
تلفن مرکز
03536281002
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط