دکتر هدا مرتاض

متخصص زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)

دکتر هدا مرتاض http://drdr.ir/doctor/13782/دکتر-هدا-مرتاض/ http://drdr.ir/doctor/13782/دکتر-هدا-مرتاض/ 8454 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان کاشانی بیمارستان مرتاض
اطلاعات مطب دکتر هدا مرتاض

آدرس مطب دکتر هدا مرتاض

یزد - خیابان کاشانی بیمارستان مرتاض
تلفن مرکز
03538249000
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط