دکتر عالمگیر اعلم

متخصص زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)

دکتر عالمگیر اعلم http://drdr.ir/doctor/13786/دکتر-عالمگیر-اعلم/ http://drdr.ir/doctor/13786/دکتر-عالمگیر-اعلم/ 14169 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد کوچه برخوردار
آیا از قبل توسط دکتر عالمگیر اعلم ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عالمگیر اعلم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عالمگیر اعلم

یزد - کوچه برخوردار
پزشکان مرتبط