دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی

متخصص و جراح زنان، زایمان و نازایی

دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی http://drdr.ir/doctor/13787/دکتر-وحیده-السادات-تراب-زاده-بافقی/ http://drdr.ir/doctor/13787/دکتر-وحیده-السادات-تراب-زاده-بافقی/ 111336 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی - جنب بانک رفاه - بنبست شهید خوشراه
اطلاعات مطب دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر وحیده السادات تراب زاده بافقی

یزد - بلوار طالقانی - جنب بانک رفاه - بنبست شهید خوشراه
تلفن مرکز
03537260835
پزشکان مرتبط