دکتر رضیه السادات طباطبائی

متخصص زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)

دکتر رضیه السادات طباطبائی http://drdr.ir/doctor/13795/دکتر-رضیه-السادات-طباطبائی/ http://drdr.ir/doctor/13795/دکتر-رضیه-السادات-طباطبائی/ 79327 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میدان اطلسی، بلوار دانشگاه، 200 متر مانده به چهارراه پژوهش
اطلاعات مطب دکتر رضیه السادات طباطبائی

آدرس مطب دکتر رضیه السادات طباطبائی

یزد - میدان اطلسی، بلوار دانشگاه، 200 متر مانده به چهارراه پژوهش
تلفن مرکز
03531380999
پزشکان مرتبط