دکتر لیدا نیکوکار

متخصص زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)

دکتر لیدا نیکوکار http://drdr.ir/doctor/13798/دکتر-لیدا-نیکوکار/ http://drdr.ir/doctor/13798/دکتر-لیدا-نیکوکار/ 32682 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر لیدا نیکوکار ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر لیدا نیکوکار
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب