دکتر امید عبداللهی

متخصص داخلی

دکتر امید عبداللهی http://drdr.ir/doctor/1380/دکتر-امید-عبداللهی/ http://drdr.ir/doctor/1380/دکتر-امید-عبداللهی/ 109429 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکترامیرعبداللهی،متخصص داخلی گنبد،عبداللهی متخصص،عبداللهی داخلی،عبداللهی متخصص داخلی،عبداللهی متخصص،متخصص داخلی گنبد
گلستان گلستان خیابان طالقانی شرقی، جنب بیمارستان مطهری، مجتمع بابایی، طبقه 2، واحد 65
اطلاعات مطب دکتر امید عبداللهی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر امید عبداللهی

گنبد کاووس - خیابان طالقانی شرقی، جنب بیمارستان مطهری، مجتمع بابایی، طبقه 2، واحد 65
تلفن مرکز
01733580670
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط