دکتر حسن عابدی اردکانی

متخصص قلب و عروق

دکتر حسن عابدی اردکانی http://drdr.ir/doctor/13801/دکتر-حسن-عابدی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/13801/دکتر-حسن-عابدی-اردکانی/ 29732 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان صدرآباد بیمارستان ضیایی
اطلاعات مطب دکتر حسن عابدی اردکانی

آدرس مطب دکتر حسن عابدی اردکانی

اردکان - خیابان صدرآباد بیمارستان ضیایی
تلفن مرکز
03537222114
پزشکان مرتبط