دکتر نجمه برخورداری یزدی

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر نجمه برخورداری یزدی http://drdr.ir/doctor/13802/دکتر-نجمه-برخورداری-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/13802/دکتر-نجمه-برخورداری-یزدی/ 96619 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر نجمه برخورداری یزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نجمه برخورداری یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب