دکتر سیدمجدالدین میرزرگر

دکتر سیدمجدالدین میرزرگر

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر سیدمجدالدین میرزرگر http://drdr.ir/doctor/13804/دکتر-سیدمجدالدین-میرزرگر/ http://drdr.ir/doctor/13804/دکتر-سیدمجدالدین-میرزرگر/ 19480 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیدمجدالدین-میرزرگر-13804.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیدمجدالدین-میرزرگر-13804.JPG 0
یزد یزد بلوار امام جعفر صادق جنب فروشگاه رفاه پلاک 3
اطلاعات مطب دکتر سیدمجدالدین میرزرگر

آدرس مطب دکتر سیدمجدالدین میرزرگر

یزد - بلوار امام جعفر صادق جنب فروشگاه رفاه پلاک 3
تلفن مرکز
03536245017
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط