دکتر مجید ولی زاده

دکتر مجید ولی زاده

فوق تخصص غدد

دکتر مجید ولی زاده http://drdr.ir/doctor/139/دکتر-مجید-ولی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/139/دکتر-مجید-ولی-زاده/ 39367 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مجید-ولی-زاده-139.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مجید-ولی-زاده-139.jpg 02142198113
تهران تهران قائم مقام فراهانی - رو به روی تهران کلینیک - کوچه چهارم - ساختمان شفا - طبقه سوم
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر مجید ولی زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مجید ولی زاده

تهران - قائم مقام فراهانی - رو به روی تهران کلینیک - کوچه چهارم - ساختمان شفا - طبقه سوم
تلفن مرکز
0218XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه