دکتر مجید ولی زاده

دکتر مجید ولی زاده

فوق تخصص غدد

دکتر مجید ولی زاده http://drdr.ir/doctor/139/دکتر-مجید-ولی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/139/دکتر-مجید-ولی-زاده/ 39367 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مجید-ولی-زاده-139.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مجید-ولی-زاده-139.jpg 02142198113
تهران تهران قائم مقام فراهانی - رو به روی تهران کلینیک - کوچه چهارم - ساختمان شفا - طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر مجید ولی زاده

آدرس مطب دکتر مجید ولی زاده

تهران - قائم مقام فراهانی - رو به روی تهران کلینیک - کوچه چهارم - ساختمان شفا - طبقه سوم
تلفن مرکز
02188540188
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط