دکتر عبدالرضا اسلامی

متخصص بیماری های عفونی و داخلی

دکتر عبدالرضا اسلامی http://drdr.ir/doctor/1397/دکتر-عبدالرضا-اسلامی/ http://drdr.ir/doctor/1397/دکتر-عبدالرضا-اسلامی/ 113901 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ نوبت دهی آنلاین دکتر عبدالرضا اسلامی متخصص بیماریهای عفونی و داخلی بابل مازندران
مازندران مازندران روبروی بیمارستان شهید بهشتی - کوچه دانش 4 - مجتمع امام رضا - طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر عبدالرضا اسلامی

آدرس مطب دکتر عبدالرضا اسلامی

بابل - روبروی بیمارستان شهید بهشتی - کوچه دانش 4 - مجتمع امام رضا - طبقه دوم
تلفن مرکز
01132258001
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط