مرکز جامع توانبخشی هاشمی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر دکتر محمد عطاری
مرکز جامع توانبخشی هاشمی http://drdr.ir/doctor/1398/مرکز-جامع-توانبخشی-هاشمی/ http://drdr.ir/doctor/1398/مرکز-جامع-توانبخشی-هاشمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ گفتاردرمانی ، شنوایی سنجی ،فیزیوتراپی ، کاردرمانی، توانبخشی
فارس فارس شهرقدیم - بلوارپرواز (بلوارفرودگاه) - جنب پارک نخل - مرکز جامع توانبخشی هاشمی
اطلاعات مرکز جامع توانبخشی هاشمی

آدرس مرکز

لار - شهرقدیم - بلوارپرواز (بلوارفرودگاه) - جنب پارک نخل - مرکز جامع توانبخشی هاشمی
تلفن مرکز
07152334799
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط