دکتر رادیولوژی دکتر طباطبایی

متخصص رادیولوژیست
دکتر رادیولوژی دکتر طباطبایی http://drdr.ir/doctor/1401/دکتر-رادیولوژی-دکتر-طباطبایی/ http://drdr.ir/doctor/1401/دکتر-رادیولوژی-دکتر-طباطبایی/ 124355 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان سرداران 2 - روبروی بیمارستان بهشتی - ساختمان آرش - طبقه 5
آیا از قبل توسط رادیولوژی دکتر طباطبایی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رادیولوژی دکتر طباطبایی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب رادیولوژی دکتر طباطبایی

بابل - خیابان سرداران 2 - روبروی بیمارستان بهشتی - ساختمان آرش - طبقه 5
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط