دکتر رادیولوژی دکتر طباطبایی

متخصص رادیولوژیست

دکتر رادیولوژی دکتر طباطبایی http://drdr.ir/doctor/1401/دکتر-رادیولوژی-دکتر-طباطبایی/ http://drdr.ir/doctor/1401/دکتر-رادیولوژی-دکتر-طباطبایی/ 124355 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان سرداران 2 - روبروی بیمارستان بهشتی - ساختمان آرش - طبقه 5
اطلاعات مطب دکتر رادیولوژی دکتر طباطبایی

آدرس مطب رادیولوژی دکتر طباطبایی

بابل - خیابان سرداران 2 - روبروی بیمارستان بهشتی - ساختمان آرش - طبقه 5
تلفن مرکز
01132289290
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط