دکتر رادیولوژی دکتر طباطبایی

متخصص رادیولوژیست

دکتر رادیولوژی دکتر طباطبایی http://drdr.ir/doctor/1401/دکتر-رادیولوژی-دکتر-طباطبایی/ http://drdr.ir/doctor/1401/دکتر-رادیولوژی-دکتر-طباطبایی/ 124355 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان سرداران 2 - روبروی بیمارستان بهشتی - ساختمان آرش - طبقه 5
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط رادیولوژی دکتر طباطبایی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رادیولوژی دکتر طباطبایی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب رادیولوژی دکتر طباطبایی

بابل - خیابان سرداران 2 - روبروی بیمارستان بهشتی - ساختمان آرش - طبقه 5
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه