دکتر مهدی جعفری آبشوری

قلب و عروق

دکتر مهدی جعفری آبشوری http://drdr.ir/doctor/1406/دکتر-مهدی-جعفری-آبشوری/ http://drdr.ir/doctor/1406/دکتر-مهدی-جعفری-آبشوری/ 87628 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر مهدی جعفری آبشوری
تلفن مرکز
03538278127
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط