دکتر علی اکبر تاجریزی سرجمعی

فوق تخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر علی اکبر تاجریزی سرجمعی http://drdr.ir/doctor/1407/دکتر-علی-اکبر-تاجریزی-سرجمعی/ http://drdr.ir/doctor/1407/دکتر-علی-اکبر-تاجریزی-سرجمعی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان کاشانی بیمارستان بهمن
اطلاعات مطب دکتر علی اکبر تاجریزی سرجمعی

آدرس مطب دکتر علی اکبر تاجریزی سرجمعی

یزد - خیابان کاشانی بیمارستان بهمن
تلفن مرکز
03536281002
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط