کلینیک دندانپزشکی نیکان

متخصص دندانپزشک

دکتر احسان محمدیان
کلینیک دندانپزشکی نیکان http://drdr.ir/doctor/1414/کلینیک-دندانپزشکی-نیکان/ http://drdr.ir/doctor/1414/کلینیک-دندانپزشکی-نیکان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان مدرس - چهارراه فرهنگ - خيابان بيمارستان يحيي نژاد - نبش خورشيد11 - کلينيک تخصصي نيکان
اطلاعات کلینیک دندانپزشکی نیکان

آدرس مرکز

بابل - خیابان مدرس - چهارراه فرهنگ - خيابان بيمارستان يحيي نژاد - نبش خورشيد11 - کلينيک تخصصي نيکان
تلفن مرکز
01132222828 - 01132208627 - 0113220
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط