مرکز تصویربرداری پزشکی آراد

مرکز تصویربرداری پزشکی آراد

سونوگرافی و رادیولوژی

مرکز تصویربرداری پزشکی آراد http://drdr.ir/doctor/1415/مرکز-تصویربرداری-پزشکی-آراد/ http://drdr.ir/doctor/1415/مرکز-تصویربرداری-پزشکی-آراد/ 0 http://drdr.ir/images/site/مرکز-تصویربرداری-پزشکی-آراد-1415.jpg http://drdr.ir/images/site/مرکز-تصویربرداری-پزشکی-آراد-1415.jpg 02142198328
گلستان گلستان خیابان ولیعصر - عدالت ۳۴ - مجتمع آراد
اطلاعات مرکز تصویربرداری پزشکی آراد
5 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

گرگان - خیابان ولیعصر - عدالت ۳۴ - مجتمع آراد
تلفن مرکز
01732323216
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
22 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک سپه
بانک کشاورزی
ایران
صداوسیما
دانا
SOS
دانا (برق منطقه ای)
دانا (توزیع نیروی برق)
دانا (مدیریت تولید برق)
آسیا
بانک پارسیان
بانک ملی (بازنشستگان)
بانک ملی (کارمندان)
بیمه دی
بیمه آتیه سازان حافظ
بیمه پاسارگاد
پزشکان مرتبط