دکتر مهرداد کاظم زاده

دکترا طب سوزنی

دکتر مهرداد کاظم زاده http://drdr.ir/doctor/1418/دکتر-مهرداد-کاظم-زاده/ http://drdr.ir/doctor/1418/دکتر-مهرداد-کاظم-زاده/ 87956 http://drdr.ir/images/site/126-دکتر مهرداد کاظم زاده.jpg http://drdr.ir/images/site/126-دکتر مهرداد کاظم زاده.jpg مهرداد کاظم زاده، دکتر کاظم زاده، دکتر مهرداد کاظم زاده، دکتر کاظمزاده، متخصص فیزیوتراپی کرمانشاه،
کرمانشاه کرمانشاه خیابان مدرس - پارکینگ شهرداری - پشت هتل راه کربلا - بن بست ارفع - کلینیک طب سوزنی دکتر مهرداد کاظم زاده
اطلاعات مطب دکتر مهرداد کاظم زاده

آدرس مطب دکتر مهرداد کاظم زاده

کرمانشاه - خیابان مدرس - پارکینگ شهرداری - پشت هتل راه کربلا - بن بست ارفع - کلینیک طب سوزنی دکتر مهرداد کاظم زاده
تلفن مرکز
08337217900
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط