دکتر فرخنده بغدادی

متخصص آسم و آلرژی و عفونت کودکان

دکتر فرخنده بغدادی http://drdr.ir/doctor/1423/دکتر-فرخنده-بغدادی/ http://drdr.ir/doctor/1423/دکتر-فرخنده-بغدادی/ 55679 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران میدان کشوری - نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی - ساختمان سینوهه - طبقه چهارم - واحد 9
اطلاعات مطب دکتر فرخنده بغدادی

آدرس مطب دکتر فرخنده بغدادی

بابل - میدان کشوری - نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی - ساختمان سینوهه - طبقه چهارم - واحد 9
تلفن مرکز
01132265408
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط