دکتر کبری قاضی سعید

قلب و عروق

دکتر کبری قاضی سعید http://drdr.ir/doctor/14233/دکتر-کبری-قاضی-سعید/ http://drdr.ir/doctor/14233/دکتر-کبری-قاضی-سعید/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران
اطلاعات مطب دکتر کبری قاضی سعید
تلفن مرکز
02122043208
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط