دکتر حسین آذرنیک

دکتر حسین آذرنیک

متخصص قلب و عروق

دکتر حسین آذرنیک http://drdr.ir/doctor/14248/دکتر-حسین-آذرنیک/ http://drdr.ir/doctor/14248/دکتر-حسین-آذرنیک/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-آذرنیک-14248.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-آذرنیک-14248.jpg 0
تهران تهران سعادت آباد - بعد از میدان سرو غربی - خیابان بخشایش - بیمارستان عرفان
اطلاعات مطب دکتر حسین آذرنیک

آدرس مطب دکتر حسین آذرنیک

تهران - سعادت آباد - بعد از میدان سرو غربی - خیابان بخشایش - بیمارستان عرفان
تلفن مرکز
021٢٢٠١٠٨٢٢ - 021٢٣٩٢١
پزشکان مرتبط