دکتر مریم اسماعیل زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر مریم اسماعیل زاده http://drdr.ir/doctor/14256/دکتر-مریم-اسماعیل-زاده/ http://drdr.ir/doctor/14256/دکتر-مریم-اسماعیل-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران خیابان ولی عصر (عج) - جنب پارك ملت - بيمارستان قلب شهيد رجائی
اطلاعات مطب دکتر مریم اسماعیل زاده

آدرس مطب دکتر مریم اسماعیل زاده

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - جنب پارك ملت - بيمارستان قلب شهيد رجائی
تلفن مرکز
02123922524
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط