دکتر وحید اصیلی

متخصص قلب و عروق

دکتر وحید اصیلی http://drdr.ir/doctor/14260/دکتر-وحید-اصیلی/ http://drdr.ir/doctor/14260/دکتر-وحید-اصیلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران میدان ونک - خیابان جهان کودک - قبل از تقاطع آفریقا (جردن) - ساختمان پزشکان 38 - طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر وحید اصیلی

آدرس مطب دکتر وحید اصیلی

تهران - میدان ونک - خیابان جهان کودک - قبل از تقاطع آفریقا (جردن) - ساختمان پزشکان 38 - طبقه دوم
تلفن مرکز
021٨٨٧٧٣٩٠٩ - 021٦٠٩٩٢٣٤٣
پزشکان مرتبط