دکتر حسینعلی بصیری

متخصص قلب و عروق

دکتر حسینعلی بصیری http://drdr.ir/doctor/14267/دکتر-حسینعلی-بصیری/ http://drdr.ir/doctor/14267/دکتر-حسینعلی-بصیری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران خیابان ولی عصر (عج) - جنب پارك ملت - بيمارستان قلب شهيد رجائی
اطلاعات مطب دکتر حسینعلی بصیری

آدرس مطب دکتر حسینعلی بصیری

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - جنب پارك ملت - بيمارستان قلب شهيد رجائی
پزشکان مرتبط