دکتر بهنام پرهیزگار

متخصص قلب و عروق

دکتر بهنام پرهیزگار http://drdr.ir/doctor/14271/دکتر-بهنام-پرهیزگار/ http://drdr.ir/doctor/14271/دکتر-بهنام-پرهیزگار/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران مهرآباد جنوبی - روبروی پایگاه یکم شکاری - بیمارستان شریعت رضوی
اطلاعات مطب دکتر بهنام پرهیزگار

آدرس مطب دکتر بهنام پرهیزگار

تهران - مهرآباد جنوبی - روبروی پایگاه یکم شکاری - بیمارستان شریعت رضوی
تلفن مرکز
02166692878
پزشکان مرتبط