دکتر حميدرضا پورحسينی

متخصص قلب و عروق

دکتر حميدرضا پورحسينی http://drdr.ir/doctor/14273/دکتر-حميدرضا-پورحسينی/ http://drdr.ir/doctor/14273/دکتر-حميدرضا-پورحسينی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران کارگر شمالی (امیرآباد) - نبش بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان مرکز قلب تهران
اطلاعات مطب دکتر حميدرضا پورحسينی

آدرس مطب دکتر حميدرضا پورحسينی

تهران - کارگر شمالی (امیرآباد) - نبش بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان مرکز قلب تهران
پزشکان مرتبط