دکتر ناصر اصلان آبادی

قلب و عروق

دکتر ناصر اصلان آبادی http://drdr.ir/doctor/14276/دکتر-ناصر-اصلان-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/14276/دکتر-ناصر-اصلان-آبادی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی بلوار آزادی - جنب پمپ بنزین مارالان ساختمان بهاران - طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر ناصر اصلان آبادی

آدرس مطب دکتر ناصر اصلان آبادی

تبریز - بلوار آزادی - جنب پمپ بنزین مارالان ساختمان بهاران - طبقه 1
تلفن مرکز
041۳۳۳۷۳۶۲۹
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط