دکتر فریبرز اکبرزاده

دکتر فریبرز اکبرزاده

متخصص قلب و عروق

دکتر فریبرز اکبرزاده http://drdr.ir/doctor/14277/دکتر-فریبرز-اکبرزاده/ http://drdr.ir/doctor/14277/دکتر-فریبرز-اکبرزاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-فریبرز-اکبرزاده-14277.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-فریبرز-اکبرزاده-14277.jpg 0
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه ۵
اطلاعات مطب دکتر فریبرز اکبرزاده

آدرس مطب دکتر فریبرز اکبرزاده

تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه ۵
تلفن مرکز
0413۵۴۲۴۴۰۷ - 0413۵۴۲۴۴۱۹
پزشکان مرتبط