دکتر حسام الدین اسدی

متخصص قلب و عروق

دکتر حسام الدین اسدی http://drdr.ir/doctor/14284/دکتر-حسام-الدین-اسدی/ http://drdr.ir/doctor/14284/دکتر-حسام-الدین-اسدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
کردستان کردستان خيابان آبيدر - ساختمان ٥٠٠ آبيدر
اطلاعات مطب دکتر حسام الدین اسدی

آدرس مطب دکتر حسام الدین اسدی

سنندج - خيابان آبيدر - ساختمان ٥٠٠ آبيدر
تلفن مرکز
08713282991
پزشکان مرتبط