دکتر مریم اصغری شیخی

متخصص قلب و عروق

دکتر مریم اصغری شیخی http://drdr.ir/doctor/14288/دکتر-مریم-اصغری-شیخی/ http://drdr.ir/doctor/14288/دکتر-مریم-اصغری-شیخی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
گلستان گلستان خیابان طالقانی - طالقانی شرقی - بعد از چهار راه خیام - ساختمان علاقی
اطلاعات مطب دکتر مریم اصغری شیخی

آدرس مطب دکتر مریم اصغری شیخی

گنبد کاووس - خیابان طالقانی - طالقانی شرقی - بعد از چهار راه خیام - ساختمان علاقی
تلفن مرکز
01733290222
پزشکان مرتبط