دکتر حسین حاجی صادقی زاده

متخصص جراح عمومی

دکتر حسین حاجی صادقی زاده http://drdr.ir/doctor/1429/دکتر-حسین-حاجی-صادقی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/1429/دکتر-حسین-حاجی-صادقی-زاده/ 25458 http://drdr.ir/images/site/1429.jpg http://drdr.ir/images/site/1429.jpg
یزد یزد بلوار طالقانی - ابتدای کوچه حنا
اطلاعات مطب دکتر حسین حاجی صادقی زاده

آدرس مطب دکتر حسین حاجی صادقی زاده

یزد - بلوار طالقانی - ابتدای کوچه حنا
تلفن مرکز
03536275005
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط