دکتر علی اشراقی

دکتر علی اشراقی

متخصص قلب و عروق

دکتر علی اشراقی http://drdr.ir/doctor/14296/دکتر-علی-اشراقی/ http://drdr.ir/doctor/14296/دکتر-علی-اشراقی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-اشراقی-14296.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-اشراقی-14296.jpg 0
خراسان رضوی خراسان رضوی چهارراه دکترا - کوچه ابن سینا ۱۱ - پلاک ۶۹
اطلاعات مطب دکتر علی اشراقی

آدرس مطب دکتر علی اشراقی

مشهد - چهارراه دکترا - کوچه ابن سینا ۱۱ - پلاک ۶۹
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط