دکتر احمد عبادی

قلب و عروق

دکتر احمد عبادی http://drdr.ir/doctor/14297/دکتر-احمد-عبادی/ http://drdr.ir/doctor/14297/دکتر-احمد-عبادی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
خوزستان خوزستان بيمارستان گلستان - خيابان ن احمد عبادي سترن - پلاك 115
اطلاعات مطب دکتر احمد عبادی

آدرس مطب دکتر احمد عبادی

اهواز - بيمارستان گلستان - خيابان ن احمد عبادي سترن - پلاك 115
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط