دکتر ایرج آزاده

متخصص قلب و عروق

دکتر ایرج آزاده http://drdr.ir/doctor/14298/دکتر-ایرج-آزاده/ http://drdr.ir/doctor/14298/دکتر-ایرج-آزاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
خوزستان خوزستان شهرك نفت - بيمارستان بزرگ نفت بخش قلب وعروق
اطلاعات مطب دکتر ایرج آزاده

آدرس مطب دکتر ایرج آزاده

اهواز - شهرك نفت - بيمارستان بزرگ نفت بخش قلب وعروق
تلفن مرکز
٤٤٣٦٠١
پزشکان مرتبط