دکتر عبدالعلی احسانی

متخصص قلب و عروق

دکتر عبدالعلی احسانی http://drdr.ir/doctor/14299/دکتر-عبدالعلی-احسانی/ http://drdr.ir/doctor/14299/دکتر-عبدالعلی-احسانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
خوزستان خوزستان نادری - نبش کتانباف - مجتمع پزشکی کارون - طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر عبدالعلی احسانی

آدرس مطب دکتر عبدالعلی احسانی

اهواز - نادری - نبش کتانباف - مجتمع پزشکی کارون - طبقه اول
تلفن مرکز
0612223563
پزشکان مرتبط