دکتر سید مسعود امیرخلیلی

متخصص قلب و عروق

دکتر سید مسعود امیرخلیلی http://drdr.ir/doctor/14301/دکتر-سید-مسعود-امیرخلیلی/ http://drdr.ir/doctor/14301/دکتر-سید-مسعود-امیرخلیلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
خوزستان خوزستان بيمارستان دكتركنجويان - بخش آنژيوگرافی
اطلاعات مطب دکتر سید مسعود امیرخلیلی

آدرس مطب دکتر سید مسعود امیرخلیلی

دزفول - بيمارستان دكتركنجويان - بخش آنژيوگرافی
پزشکان مرتبط