دکتر منوچهر آذرپیرا

متخصص قلب و عروق

دکتر منوچهر آذرپیرا http://drdr.ir/doctor/14303/دکتر-منوچهر-آذرپیرا/ http://drdr.ir/doctor/14303/دکتر-منوچهر-آذرپیرا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
گیلان گیلان خيابان سعدی - روبروی داروخانه دکتر هدايتی - ساختمان ميخک
اطلاعات مطب دکتر منوچهر آذرپیرا

آدرس مطب دکتر منوچهر آذرپیرا

رشت - خيابان سعدی - روبروی داروخانه دکتر هدايتی - ساختمان ميخک
تلفن مرکز
01333220421
پزشکان مرتبط