دکتر امجد کیانی

متخصص قلب و عروق

دکتر امجد کیانی http://drdr.ir/doctor/14308/دکتر-امجد-کیانی/ http://drdr.ir/doctor/14308/دکتر-امجد-کیانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
اصفهان اصفهان خيابان شمس آباد - بيمارستان مركز قلب سينا اصفهان - خيابان ابوذر - انتهاي كوي شاهزاده ابراهيم - مجتمع مسكوني فرشاد
اطلاعات مطب دکتر امجد کیانی

آدرس مطب دکتر امجد کیانی

اصفهان - خيابان شمس آباد - بيمارستان مركز قلب سينا اصفهان - خيابان ابوذر - انتهاي كوي شاهزاده ابراهيم - مجتمع مسكوني فرشاد
تلفن مرکز
٠٣١١٢٢٠٥٠٢٥
پزشکان مرتبط