دکتر سید حسن ابن الشهیدی

قلب و عروق

دکتر سید حسن ابن الشهیدی http://drdr.ir/doctor/14309/دکتر-سید-حسن-ابن-الشهیدی/ http://drdr.ir/doctor/14309/دکتر-سید-حسن-ابن-الشهیدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
اصفهان اصفهان خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان رودکی
اطلاعات مطب دکتر سید حسن ابن الشهیدی

آدرس مطب دکتر سید حسن ابن الشهیدی

اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان رودکی
تلفن مرکز
03132337722
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط